VII Konferencja Zespołu Badania Wpływu - ZaBaWa, Lublin 2017

Witamy na stronie VII Konferencji ZaBaWy. Zespół Badania Wpływu (Społecznego) czyli ZaBaWa, powstał z inicjatywy Dariusza Dolińskiego podczas VI Zjazdu Naukowego w w Lublinie, we wrześniu 2009 roku. W ciągu tych siedmiu lat, nieformalna grupka pasjonatów badania wpływu społecznego bardzo się rozrosła, zorganizowała sześć kolejnych edycji konferencji w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, aby w 2017 powrócić do Lublina, miejsca w którym pomysł się narodził.

Tym razem spotkanie Zespołu organizuje Zakład Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UMCS. Zapraszamy do Lublina pracowników naukowych, doktorantów, studentów, jak również wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy o wpływie społecznym w sposób praktyczny. Chcielibyśmy, aby podobnie jak w poprzednich latach konferencja ZaBaWy stała się miejscem wymiany doświadczeń badawczych, inspirujących dyskusji, okazją do nawiązania twórczej współpracy oraz pretekstem do dobrej Zabawy…

Tematyka konferencji

Proponujemy, aby tematyka wystąpień konferencyjnych oraz plakatów, podobnie jak we wszystkich poprzednich edycjach, dotyczyła szeroko rozumianego wpływu społecznego. Wpływ społeczny ze swej istoty obejmuje praktycznie nieograniczone spektrum sytuacji w których zachowanie jednego człowieka pozostaje w związku z zachowaniem innego człowieka. Biorąc pod uwagę dorobek badawczy dziedziny proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • techniki, metody i środki wywierania wpływu społecznego
  • mechanizmy odpowiedzialne za skuteczność wpływu społecznego
  • wpływ społeczny a poznanie społeczne
  • uwarunkowania osobowe, sytuacyjne i społeczno-kulturowe wpływu społecznego
  • wpływ społeczny a perswazja, manipulacja i kłamstwo
  • wpływ społeczny w komunikacji społecznej (mediach, reklamie, polityce, sztuce)
  • wpływ społeczny w pracy i szkole
  • wpływ społeczny w rodzinie i bliskich związkach interpersonalnych

Komitety

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Dariusz Doliński - przewodniczący
dr hab. Piotr Brzozowski
dr Renata Maksymiuk
dr Katarzyna Stasiuk

Komitet organizacyjny:

dr Barnaba Danieluk - przewodniczący
dr Wojciech Błaszczak
Andżelika Dołowiec
Pola Bednarczuk
Aleksandra Cioś
Katarzyna Kuzemko